Przepisy - kredyty-mieszkaniowe

Kredyty mieszkaniowe

pozyczki-kredyty.org


Kredyty mieszkaniowe są w ostatnich latach bardzo popularną formą i czasami jedynym sposobem na zakup wymarzonego mieszkania bądź domu.

Wielu młodych ludzi, wkraczających dopiero w życie nie stać jest na zakup takiej nieruchomości.

Dzieje się tak dlatego, ze nie mają oni swoich oszczędności, a nawet jeżeli trafiają się tacy, którzy mają, to i tak resztę muszą pokryć kredytem.

Przy kredycie mieszkaniowym, podobnie jak przy kredycie hipotecznym, bank wymaga od klienta zabezpieczenia majątkowego, w razie jego niewypłacalności. Zabezpieczeniem tym jest właśnie mieszkanie bądź dom, którym klient jest zainteresowany.

Procedura przyznawania takiego kredytu jest znacznie dłuższa niż w przypadku zwykłego kredytu gotówkowego, i klient może czekać na niego nawet i miesiąc.

W ostatnim czasie banki bardzo zaostrzyły przepisy dotyczące przyznawania kredytów mieszkaniowych, co nie oznacza, że w ogóle ich nie dają.




Klient starający się o kredyt mieszkaniowy musi dostarczyć do banku szereg dokumentów, które są wnikliwie sprawdzane przez analityków kredytowych, poza tym bank wysyła swojego rzeczoznawcę, który wycenia wartość nieruchomości.

Jeżeli chodzi o kryteria przyznawania takiego kredytu, to oczywiście na pierwszym miejscu brane są pod uwagę dochody klienta bądź klientów, bo może być nawet dwóch kredytobiorców, poza tym ważny jest też wiek osoby zainteresowanej, ponieważ w niektórych bankach maksymalny wiek do którego można przyznać kredyt, w przypadku kredytów mieszkaniowych to 75 lat. Bank przyzna kredyt w obcej walucie klientowi przede wszystkim młodemu i dobrze zarabiającemu. Dzieje się tak dlatego, że kredyty mieszkaniowe w obcych walutach są mniej oprocentowane i bardziej korzystne dla klienta, bo w rzeczywistości mniej nadpłaca bankowi, niż w przypadku waluty polskiej.

W przypadku dwóch kredytobiorców, kredyt może być przyznany tylko wtedy, gdy obydwoje spełniają przepisy polityki kredytowej danego banku.




Lista tematów: